Andre kvartal 2021

Temaer for årets andre kvartal har vært å

  • vurdere hvilke idretter Goals of Height and Heart (GHH) skal fokusere på fremover.

    Grunnet styrets kjennskap til organiseringen av fotball og basketball, har det blitt vurdert som hensiktsmessig å starte med å støtte barn og unge i disse to grenene.

  • undersøke måter å kunne formidle informasjon på – til organisasjonens målgruppe.

    GHH har ønsket å opprette kommunikasjon med respektive kretser/regioner i landet, i håp om at de kan være behjelpelig med å informere sine klubber om mulighet for barn og unge å søke om stipend hos GHH. Derfor har vi vært i kontakt med en fotball-krets og en basket-region.

  • finne en tilnærming for hvordan kretser/regioner skulle velges.

    For å ivareta nøytralitet, ble ovennevnt fotball-krets og basket-region plukket ut ved en loddtrekning utført av eksterne personer.


GHH har stor forståelse for at idretten fortsatt er sterkt preget av verdenssituasjonen, og at dette kan virke inn på hvordan kretser/regioner på nåværende tidspunkt kan være svært opptatt av å prioritere normal drift igjen av klubbene.

Organisasjonen skal fortsette å se på alternativer for å kunne formidle informasjon til målgruppen.

Vi takker våre støttespillere hittil. På grunn av dere, kan GHH jobbe for at barn og unge skal kunne ha lik mulighet til å delta i organisert idrett. 

Vi ønsker alle en fin sommer.

EN NO