Første kvartal 2021

Til tross for at det har vært hindringer hittil i 2021, på grunn av den pågående verdenssituasjonen som fortsetter å ha en effekt på mobilitet og sosiale aktiviteter, er Goals of Height and Heart (GHH) høyst motivert til å kunne bistå målgruppen.

I årets første kvartal har GHH bl. a. jobbet med å kunne ha forenklede alternativer til å støtte vårt arbeid, ved å ha to tilgjengelige løsninger til – via Facebook. Vi er glade for å kunne meddele at disse er nå på plass. Se mer informasjon her. Samtidig jobber organisasjonen kontinuerlig med å vurdere flere potensielle inntektskilder.

I disse tider, har GHH vært og er innforstått med at det kan være svært krevende for barn og unge å prøve å opprettholde det som var stabile aktiviteter tidligere, i form av f. eks. faste treninger ukentlig. Vi kan også forstå og anerkjenne hvilken innvirkning dette kan ha på idretts-Norge; fra enhver klubb og enhver krets til ethvert særforbund.

GHH jobber for tiden bl. a. med å se på mulige måter for å kunne nå ut mer til vår målgruppe, slik at organisasjonen vil være klar til å støtte utvalgte barn og unge, når idretten er i gang igjen for fullt.

Tusen takk til alle våre støttespillere hittil. For deres tillit og tålmodighet.

Vi håper at dere fortsetter å ta vare på dere selv og på hverandre. 

GHH ser frem til å kunne vise til resultater fremover.

EN NO