Riktig tidspunkt?

Det kan være noen er nysgjerrige på hvordan det ble slik at Goals of Height and Heart (GHH) ble offisielt etablert i 2020 – et år preget av en verdenssituasjon som har direkte påvirkning på sosiale aktiviteter, inkludert idrett.

Vi kan meddele at uavhengig av hvordan verden hadde sett ut i øyeblikket, så hadde GHH blitt grunnlagt i år 🙂

Det betyr ikke at vi ikke hadde diskusjoner om dette var et passende tidspunkt. Det var mange runder med argumenter for og i mot. Et spørsmål som skilte seg ut var: “Hvorfor ikke nå?” 

Hovedprinsippet har alltid vært å ha fokus på barn, unge og idrett.

I lys av verdens økonomiske utfordringer som oppsto i første kvartal av 2020, vurderte vi at behovet for å kunne støtte barn og unge i organisert idrett, vil være tilstede, særlig i et år som dette – til tross for nedstengningen i mars og på tross av at det kunne – og fortsatt kan – være fare for at idretten må begrenses igjen.

For når det først blir og er mulig å drive organisert idrett igjen, hvor mange barn og unge kan ha blitt tvunget til å slutte i mellomtiden? Trolig kan det, til og med, være et større behov på grunn av f. eks. permitteringer som kan ha forårsaket finansielle hindre for at et barn eller en ungdom skal kunne fortsette å delta aktivt i idrett.

Etter flere runder, var det dette vi satt igjen med: Hvordan kunne vi la noe stå i veien for GHH sin visjon? På bakgrunn av disse refleksjonene, evaluerte vi at organisasjonens formål kunne ha en forsterket betydning i år.

I disse dager blir det innført nye innstramninger flere steder i landet. Forhåpentligvis kan det gjøres en ekstra innsats i å skjerme barne- og ungdomsidretten, så langt det lar seg gjøre innenfor trygge rammer, slik at barn og unge skal kunne fortsette å opprettholde aktivitet i hverdagen, til tross for den krevende situasjonen verden er i for tiden. 

GHH håper å kunne representere et lite lyspunkt i en tid som denne. Vi ser frem til å ta i mot søknader – takket være donasjoner vi har mottatt hittil. 

Tusen takk igjen til enhver som har bidratt i denne fasen.

Ta vare på dere selv og på hverandre.

EN NO